baner-7.jpg
Slovensky
Úvodná stránka Služby

Svojim zákazníkom ponúkame komplexný rozsah služieb:

Poradenské služby
 • poradenstvo pri projektovaní rozmiestnenia servisných zariadení
 • nadimenzovanie vhodných typov zariadení vzhľadom na ich predpokladané využitie v prevádzke
 • zadefinovanie technologických postupov stavebných prác
 • zosúladenie s legislatívou (BOZP, životné prostredie, požiarna ochrana, hygiena, technická inšpekcia, osobitné súvisiace vyhlášky)
Finančné služby
 • možnosť kupovať na leasing
 • iné finančné služby
Predajné služby
 • vybavenie autoservisov, pneuservisov, dielní, opravárenskou technikou a náradím pre opravy všetkých typov vozidiel
 • dodanie dokumentácie na stavebné prípravné práce
 • stavebný dozor (ak je treba) pri príprave miesta pre umiestnenie zariadení
 • dovoz zariadení priamo k zákazníkovi
 • montáž a odskúšanie funkčnosti nových zariadení
 • zaškolenie na obsluhu
 • vykonanie revízií namontovaných vyhradených technických zariadení servisu vrátane vyhotovenia revíznych správ
 • odovzdanie príslušnej dokumentácie
Doplnkové predajné služby
 • demontáž a odkúpenie pôvodných zariadení, ak sú v dobrom technickom stave
Popredajné servisné služby
 • opakované aj pravidelné školenia personálu podľa potreby
 • záručné opravy
 • pozáručné opravy
 • pravidelný plánovaný servis zariadení podľa dohody
 • pravidelné vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení
 • pravidelné vykonávanie revízií elektro
 • kalibrácie zariadení
 • nivelovanie zdvíhacích zariadení (zdviháky určené pre meranie geometrie vozidiel)
 • sprostredkovanie prvotného a následného overovanie určených meradiel
  (merače tlaku vzduchu, momentové kľúče)
 • aktualizácie softvérového vybavenia zariadení
Samostatné školiteľské služby
 • tematické školenia pre autoservisy, školy, poisťovne, ostatných záujemcov
 • publikačná činnosť (prezentácie, články, testové otázky)
 

Súvisiace témy

 

Konzultácie, poradenstvo

 

Možnosť nákupu nových zariadení aj na lízing, možnosť odkúpenia pôvodných zariadení ak sú v dobrom technickom stave

 

 

Predaj, dovoz, montáž, zaškolenie na obsluhu, záruka 2 roky

 

Záručný a pozáručný servis, kalibrácie, revízie

 

Update databáz zariadení, upozornenie zákazníkov na koniec platnosti revízií

 

 

Školenia, dokumentácia, certifikáty