Môže sa ešte zvárať Cé-Óčkom?

Dali by ste si opraviť auto po búračke v servise, kde na opravy karosérií používajú len starú známu "CO zváračku"? Dobre si to rozmyslite!

Situácia v súčasnosti

Výrobcovia vozidiel používajú na stavbu karosérií vozidiel stále novšie materiály, novšie technológie ich spájania. Konštrukcia karosérií podlieha prísnym požiadavkám na bezpečnosť. Karosérie majú definované deformačné nárazové zóny, sú testované crash testami.

Zváračské opravy sa v tomto prípade nesmú vykonávať klasickou zváračkou, kde je prídavným materiálom oceľový drôt a zvára sa v ochrannej atmosfére CO2. Hrozí nezvratné štrukturálne poškodenie spájaných materiálov, porušenie deformačných zón. Taká karoséria je znehodnotená, nevyhovuje požiadavkám na bezpečnosť.

Situácia v minulosti

Na stavbu karosérií starších vozidiel sa používali oceľové nosníky a klasické karosárske plechy.

Zváračské opravy sa v tomto prípade môžu vykonávať klasickou zváračkou, kde je prídavným materiálom oceľový drôt a zvára sa v ochrannej atmosfére CO2.

Ako opravovať a nepoškodiť

Výrobcovia zváracej techniky sa samozrejme snažia držať krok s výrobcami vozidiel.

Ak sa potrebujete v danej problematike zorientovať, ponúkame vám naše služby.
Naša firma vykonáva školenia zamerané na zvládnutie karosárskych opráv moderných vozidiel a predáva produkty na zváranie a repas moderných typov karosérií.