baner-5.jpg
Slovensky
Úvodná stránka Podmienky používania webu

Podmienky používania internetových stránok www.feco.sk

Prístupom na internetové stránky webovej domény www.feco.sk, ktoré sú vlastníctvom firmy FECO, spol. s r.o. (ďalej len FECO) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami.

Obsah stránok firmy FECO je chránený zákonom. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Kopírovanie, rozširovanie, privlastnenie si časti alebo celého obsahu ktorejkoľvek stránky v akejkoľvek podobe na komerčné účely je bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy FECO zakázané.

Kopírovanie časti alebo celého obsahu ktorejkoľvek stránky v akejkoľvek podobe iba pre súkromnú potrebu je povolené aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy FECO.

Firma FECO neposkytuje záruku, že jej internetové stránky budú fungovať nepretržite bez výpadkov.

Firma FECO si vyhradzuje právo stránky aktualizovať, alebo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.
Firma FECO neberie na seba zodpovednosť za prípadné chyby v uverejnených textoch, alebo technických údajoch.

Pre ľahšiu prístupnosť môžu byť internetové stránky www.feco.sk prepojené na ďalšie webové sídla na internete, ktoré sú vlastnené alebo prevádzkované tretími stranami. Spojením s týmito webovými sídlami tretích strán súhlasíte s pravidlami ich použitia. Firma FECO nemá kontrolu nad obsahom webového sídla tretích strán a nemôže na seba prevziať žiadnu zodpovednosť za materiál vytvorený alebo uverejnený na týchto webových sídlach tretích strán.

Názvy výrobkov predávaných firmou FECO sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami firiem vyrábajúcich tieto výrobky. Podporné fotografie, prospekty a iné obrazové a informačné materiály výrobcov produktov použité v obsahu stránok www.feco.sk môžu byť autorsky chránené a preto s firmou FECO konzultujte ich ďalšie možné použitie.

Želaním firmy FECO je, aby jej internetové stránky priniesli informácie a úžitok všetkým záujemcom o autoservisnú techniku.

FECO, spol. s r.o.

 

 

Konzultácie, poradenstvo

 

Možnosť nákupu nových zariadení aj na lízing, možnosť odkúpenia pôvodných zariadení ak sú v dobrom technickom stave

 

 

Predaj, dovoz, montáž, zaškolenie na obsluhu, záruka 2 roky

 

Záručný a pozáručný servis, kalibrácie, revízie

 

Update databáz zariadení, upozornenie zákazníkov na koniec platnosti revízií

 

 

Školenia, dokumentácia, certifikáty