GYSTEEL VISION

Identifikátor druhu karosárskych ocelí moderných vozidiel

Vhodný do každej karosárskej dielne pre profesionálne opravy karosérií vozidiel

Základný popis

Kovové časti karosérií moderných vozidiel sú vyrábané z nosníkov a plechov s rôznou pevnosťou, tvrdosťou, húževnatosťou, elasticitou, zvariteľnosťou.

Tester GISTEEL VISION pomáha určiť:

  • z akého druhu ocele je príslušná časť karosérie vyrobená

    Na základe tohto zistenia sa potom stanovuje ďalší technologický spôsob opravy karosérie podľa doporučení výrobcu pre príslušné konkrétne vozidlo.

  • nastavovacie parametre zvárania pre zváračky, ak je materiál karosérie vhodný na zváranie

Postup merania v praxi

  • miesto merania treba dôkladne očistiť od mechanických nečistôt a laku, meranie sa uskutočňuje na čistom kove

 

  • potom treba upnúť pomocný držiak

 

  • do otvoru v držiaku treba zasunúť a aktivovať meracie pero

 

  • nameranú hodnotu z displeja porovnať s grafom

Na základe grafu treba rozhodnúť, či je oceľ zvariteľná. Ak áno, hodnota z displeja môže poslúžiť aj ako pomocná nastavovacia hodnota pre niektoré typy zváračiek (napríklad pre zváračky GYS).

 

 

  • tlač meracieho protokolu so zobrazením miesta merania, analýzou druhu ocele, odporúčanými možnosťami rovnania a zvárania plechu

Využíva sa na to online internetová aplikácia. Zatiaľ nie je v slovenskom jazyku.