baner-5.jpg
Slovensky
Úvodná stránka Geometria geometria pre osobné autá typový rad XD Geometria V3400

Visualiner V3400

Špičkové zariadenie na meranie a nastavovanie geometrie kolies osobných a ľahkých úžitkových vozidiel s počítačovým softvérom Pro 42 Premium vo výške 0 až 2 m od podlahy.

Geometria s doplnkovým príslušenstvom umožňuje využitie v rôznych stanovištiach (pracoviskách) dielne.

Základný popis

Geometria V3400 má bezkáblový prenos meraných dát. Skladá sa z nasledovných komponentov:

 • pojazdný kabinet
  - na ňom je monitor, klávesnica a myš počítača
  - boky sú uspôsobené na uskladnenie držiakov s meracími terčami
  - vnútri na hornej poličke je schovaný počítač
  - vnútri v spodnej väčšej časti je schovaná tlačiareň, reproduktor
 • 4 ks - držiak AC400 alebo univerzálny držiak (na výber)
 • 4 ks - plastový merací terč typ XD
 • 2 ks - stĺp s pojazdom pre meraciu kameru
 • 2 ks - XD meracia kamera (na stĺpe)

Počítač a tlačiareň sú ukryté pred okolitým prostredím, teda aj pred prachom z dielne.

Meracie kamery získavajú údaje z terčov svetelnou (bezkáblovou) komunikáciou.

Terče sa pomocou držiakov upínajú na kolesá meraného vozidla. Terče sú celé z plastu. Na rovnej ploche majú zrkadlové kruhové obrazce prekryté ochranným plexisklom. Terče sa montujú na držiaky.
Toto spojenie terče - držiaky je fixné, musí sa kalibrovať.

Statické využitie geometrie

Ak máte pre geometriu jedno vyhradené miesto a neplánujete ju presúvať v dielni z miesta na miesto, stĺpy pre meracie kamery sa ukotvia nastálo do betónovej podlahy.

Variabilné využitie geometrie

Mobilné podstavce so zarážkami - opcia

Je možnosť využiť geometriu V3400 oveľa variabilnejšie. Stĺpy sa nekotvia do betónu, ale na mobilné podstavce. Vďaka tomu sa stávajú stĺpy mobilné, možno ich postaviť hocikde v priestore dielne.
Pomocné zarážky sa môžu a nemusia použiť. Slúžia na zapolohovanie mobilných stĺpov na zvolenom mieste na podlahe.

 

Ukážka zapolohovania mobilného stĺpu pomocou pomocnej zarážky.

Zarážky umožňujú opakovane umiestňovať stĺpy na rovnaké miesto v dielni.
Zarážky sa kotvia nastálo do betónu.

Takéto riešenie umožňuje variabilné využitie geometrie pre meranie na viacerých vytipovaných miestach v dielni.

Príklad:

Počas akcie "Deň otvorených dverí" sa geometria presunie do aktívneho príjmu vozidiel. Počítačový program sa nastaví na prejazdové meranie geometrie. Stačí, že auto bez zastavenia len prejde medzi stĺpami geometrie a budú zmerané hodnoty zbiehavosti, odklony, jazdná os vozidla.

Každé auto, ktoré prejde cez aktívny príjem bude mať zároveň vytlačený protokol s nameranými údajmi geometrie. Ak je súčasťou aktívneho príjmu aj testovanie tlmičov a bŕzd, prípadne zdvihák, kde sa dá rýchlo prekontrolovať podvozok, dostane zákazník a aj servisní pracovníci za krátku chvíľu veľmi veľa údajov o technickom stave vozidla.

Po skončení "Dňa otvorených dverí" sa stĺpy geometrie presunú na iné potrebné miesto v dielni. Geometria nezavadzia.

Upínací systém meracích terčov na kolesá vozidla

Na výber sú dva typy držiakov.

typ: AC400

Držiaky s terčami sa upínajú na behúne kolies.
Systém upnutia je veľmi rýchly, upnutím za pneumatiku nedôjde k poškodeniu disku kolesa.

vonkajší priemer pneumatiky 48,3 - 99,1 cm
hmotnosť držiaku 3,13 kg
upínacia sila 164,6 N
konštrukcia magnéziová zliatina
požiadavky na softvér verzia Pro42 7.5 a vyššia

 

typ: AC100 - univerzálny držiak

Držiaky s terčami sa upínajú na disky kolies.

vonkajší priemer disku 11" - 22"
hmotnosť držiaku 5,2 kg
konštrukcia alumíniová zliatina
požiadavky na softvér verzia Pro42 7.5 a vyššia

 

Automatická synchronizácia zdvihu

 • Prevratný systém synchronizácie zdvihu kamier v závislosti od výšky miesta merania.

Vďaka zabudovanej automatickej synchronizácii zdvihu kamery neustále dorovnávajú (synchronizujú) svoju výšku na stĺpoch jednak voči sebe (sledujú sa), ale zároveň tak, aby dobre videli na meracie terče upevnené na kolesách vozidla.

To znamená, že kamery po celý čas merania a nastavovania geometrie vozidla automaticky kopírujú pohyb zdviháku buď smerom hore, alebo smerom dolu. Automechanik sa o kamery nestará.

 

Ukážka merania geometrie, keď je merané vozidlo na spustenom zdviháku:

 • meracie kamery sa presunuli na stĺpoch do spodnej polohy.

 

Ukážka merania geometrie, keď je merané vozidlo na zdviháku zdvihnuté:

 • meracie kamery sa automaticky presunuli na stĺpoch do vyššej polohy, aby videli dobre na terče.

 

Samokalibrácia

 • Prvý samokalibračný systém na svete.

Zabudovaný systém AragoTM Technology synchronizuje činnosť všetkých troch kamier.

Dve kamery sa snažia byť neustále zacielené na meracie terče upevnené na kolesách vozidla. Tretia kamera umiestnená v kryte s ľavou kamerou sa snaží byť neustále zacielená na terč v kryte s pravou kamerou. Kamery sú precízne nakalibrované vo výrobnej fabrike. Kamery takto neustále kontrolujú a korigujú svoju vzájomnú polohu jedna voči druhej a zároveň voči meracím terčom.

Počítačový softvér

Počítačový softvér na meranie geometrie má názov Pro42 Premium. Tento špičkový softvér zahrňuje v sebe kompletnú funkčnosť softvérov Pro 32 standard, Pro 32 Advanced, má ale navyše všetky ďalšie najnovšie pomocné meracie a diagnostické funkcie - aktuálne vyvinuté a používané vo svete.
Funguje pod operačným systémom Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 32 bit.

Grafické rozhranie Pro42 je čierne, na zvýraznenie atraktivity programu, ako aj pre lepšiu čitateľnosť procedúr na monitore počítača. Na výber položiek menu sa využíva tzv. karuselový dynamický zobrazovací systém. K jednotlivým procedúram je rýchly prístup.

Pro42 je rýchlejší softvér ako Pro32, čo sa prejaví v rýchlejšom zmeraní geometrie vozidla.

Súčasťou softvéru je:

 • mnoho meracích algoritmov merania geometrie, medzi nimi napríklad:
  - štandardné meracie algoritmy
  - prispôsobené OEM algiritmy ušité na mieru výrobcami vozidiel
  - algoritmus AUDIT na zmeranie geometrie jednoduchým prejazdom vozidla medzi stĺpami geometrie
 • 14 rôznych databáz vozidiel od výrobcu geometrie v rôznych svetových oblastných špecifikáciách
  - databázy obsahujú údaje pre vozidlá cca 25 rokov dozadu
  - možnosť zakúpenia upgrade databáz v pravidelných intervaloch (až 3x za rok)
 • databáza zákazníkov
 • užívateľská príručka v elektronickej forme (v slovenskom jazyku)
 • možnosť vytvorenia vlastnej databázy vozidiel s priamym zápisom parametrov geometrie
 • možnosť priestorového grafického zobrazenia meraných parametrov geometrie v reálnom čase
 • tlač meracích protokolov v rôznych výstupných formátoch a farebných prevedeniach

Po navolení typu vozidla ponúkne program možnosť vybrať si spôsob namerania referenčnej výšky vozidla.
Terč s hrotom (opcia) vie namerať ľubovoľnú výšku okamžite. Stačí priložiť hrot na merané miesto a terč natočiť voči kamere, aby ho zosnímala.

 

EZ-Access Software
 • program pre prípad zlého prístupu k nastavovacím bodom geometrie
 • možnosť merania a nastavovania geometrie pri zdemontovaných kolesách
  (Dovolené sú všetky možné kombinácie merania. Napríklad, že jedno koleso je demontované, ostatné kolesá zostávajú namontované. Alebo napríklad, že všetky kolesá sú naraz zdemontované.)
 • držiak s terčom sa upína na osobitný adaptér, ktorý sa primontuje namiesto kolesa
  (dodáva sa sada 4 ks adaptérov)
 • uľahčenie montáže a ustavenia dielcov nápravy pri ich výmene
 • pohodlná práca - odstránenie nervozity a únavy technika


RollingRadiusTM

Rovnaké veľkosti pneumatík od rôznych výrobcov ešte nemusia zaručiť rovnaký pomer šírka/priemer pneumatiky. To môže spôsobiť ťahanie vozidla do strany, pričom príčina sa veľmi ťažko diagnostikuje. Softvér RollingRadiusTM takúto príčinu zistí a upozorní na ňu.


FrameCheckTM

Vďaka tomu, že ARAGO využíva počítačový model merania geometrie, vie veľmi presne určiť rozmerové odchýľky v súososti náprav a kolies. Softvér zároveň vytipuje, ktoré podvozkové diely môžu byť poškodené a upozorní na nutnosť ich opravy (výmeny), aby meranie geometrie bolo korektné.NetSpecsTM

John Bean Worldwide Automotive Specifications Centre (centrála pre zhromažďovanie údajov ku geometrii vozidiel) priebežne aktualizuje databázy údajov. Údaje o novom vozidle možno získať z webovej stránky www.jbeg.net na adrese NetSpecsTM. Po zaplatení členského poplatku je možnosť stiahnuť si všetky aktualizované údaje za posledný rok.
Údaje možno stiahnuť priamo do programu geometrie, alebo do iného počítača.

 

Tlač protokolov z merania geometrie

Program dáva na výber viaceré možnosti ako vytlačiť výsledky merania geometrie.

Voľba grafického vyobrazenia pred a po nastavení geometrie dáva jasnú informáciu každému, aj neznalému zákazníkovi, aký bol pôvodný stav geometrie vozidla a aký je po nastavení.

 

Meracie a nastavovacie funkcie softvéru geometrie

Ride height - vplyv svetlej výšky vozidla áno
FrameCheck - poloha náprav, kolies áno
rozdiel uhlu natočenia kolies
(rozdiel uhlu rejdu; Ackermanov uhol)
áno
záklon a príklon na otočných platniach áno
odklon pri nulovej zbiehavosti (predná náprava) áno
príklon na prizdvihnutých kolesách áno
zmena zbiehavosti pri preperovaní vozidla áno
maximálny uhol vytočenia kolies áno
záklon, odklon, zbiehavosť na otočných platniach - živé hodnoty áno
záklon, odklon, zbiehavosť pri zdvihnutých kolesách - živé hodnoty áno
odklon a zbiehavosť (záklon nehybný) na otočných tanieroch áno
odklon a zbiehavosť (záklon nehybný) pri zdvihnutých kolesách áno
EZ Toe - nastavenie zbiehavosti v prípade sťaženého prístupu k miestu nastavenia áno
nastavenie A - ramien áno
vystredenie riadenia (nastavenie posunutej nápravnice) áno
nastavenie spojovacej tyče prevodky riadenia áno
nastavenie len celkovej zbiehavosti áno
použitie špeciálnych podložiek, excentrov áno
zobrazovanie aktuálnych procedúr na monitore živý náhľad
komunikácia medzi kamerami a terčami bezkáblová

Ďalšie technické údaje geometrie

Z elektrickej siete 230V 50-60Hz treba samostatne napájať:
- každý stĺp geometrie zvlášť
- pojazdný kabinet (vnútri s počítačom, tlačiarňou ...)

Obsah príslušenstva dodávaného zariadenia

 • mobilný plechový kabinet pre uloženie počítača s príslušenstvom, držiakov s terčami a kamerami
 • 19" TFT monitor
 • počítač s operačným systémom Windows a príslušným užívateľským softvérom
 • softvérový program geometrie - verzia Pro 42 Premium
 • klávesnica, myš, farebná tlačiareň
 • 2 ks stĺpy s meracími kamerami
 • 2 ks terče na meranie prednej nápravy
 • 2 ks terče na meranie zadnej nápravy
 • 4 ks držiaky terčov
 • kompletná aktuálna OEM databáza vozidiel
 • prípravok na zafixovanie volantu meraného vozidla
 • prípravok na stlačenie brzdového pedálu meraného vozidla

Požiadavky na merané vozidlo

veľkosť kolesa meraného vozidla 11 - 22" (280 - 560 mm)
rozchod kolies meraného vozidla 1219 - 2438 mm
rázvor náprav meraného vozidla 2007 - 4572 mm

Požiadavky na pracovisko merania geometrie

John Bean zaviedol do svojich zariadení na meranie geometrie technológiu ShortBay. Tá umožňuje inštalovať 3D geometriu aj do stiesnenejších priestorov - tam, kde to predtým nebolo možné.

Základné výhody technológie ShortBay sú:

 • Minimálna vzdialenosť od stredu otočných platní ku stene je len 1,75 m. U iných tradičných geometrií je táto vzdialenosť 2,8 m. Ušetrí sa teda 1,05 m.
 • Na vany, ktorých dĺžka sa v súčasnosti bežne pohybuje okolo 7,5 m, stačí vďaka ShortBay vyčleniť priestor dlhý 8,5 m. Iné tradičné geometrie potrebujú priestor dlhý minimálne 9,5 m.
 • Visualiner 3D1 s technológiou ShortBay potrebuje na zmeranie geometrie väčšiny bežných osobných vozidiel priestor dlhý 6 m. Pre predstavu je to len o niečo viac, ako je dĺžka vozidla Mercedes-Benz S Klasse, Audi A8, alebo BMW rady 7.

Miesto, kde sa dá zmerať geometria vozidla, môže byť akékoľvek miesto v dielni, ale najmä:

 • plošinový zdvihák pre geometriu (4-stĺpový, nožnicový)
  • s pojazdným nápravovým prízdvihovým zdvihákom
   alebo
  • so zabudovanými prízdvihmi v hlavných plošinách zdviháku
 • montážna jama s pojazdným prízdvihovým zdvihákom

Požiadavka na minimálnu dĺžku plošín zdviháku:
- predné kolesá meraného auta stoja na otočných platniach
- treba pripočítať rázvor náprav
- treba pripočítať 1 m dĺžky plošín navyše

Požiadavku na zdvihák najlepšie spĺňa štvorstĺpový plošinový zdvihák so zabudovanými prízdvihmi, určený pre meranie geometrie vozidiel. Plošiny zdviháku sa dajú u tohoto typu zdviháku veľmi presne znivelovať.

Alternatívou je hydraulický nožnicový plošinový zdvihák so zabudovanými prízdvihmi, určený pre meranie geometrie vozidiel.

Ak chcete využiť všetky možnosti geometrie a požadujete čo najpresnejšie výsledky merania a nastavenia geometrie vozidla, miesto merania musí obsahovať:

 • otočné taniere pod kolesá riadenej nápravy meraného vozidla
 • posuvné (plávajúce) platne pod kolesá neriadenej nápravy meraného vozidla

Požiadavky na presnosť merania:

 1. miesto merania (zdvihák, montážna jama) nemusí byť nutne znivelované do vodorovnej roviny
  (-> ale doporučuje sa, aby merané auto napríklad nespadlo zo zdviháku)
  • u zdviháku plošiny
  • u montážnej jamy podlaha okolo
 2. geometria (meracie kamery, meracie terče) musia byť nakalibrované

Ponuka zvýšenia komfortu a produktivity práce (opcie)

Diaľkové ovládanie s digitálnymi displejmi na čítanie údajov geometrie na ľavej a pravej strane vozidla osobitne


VoiceAlgnTM

Všetky významné operácie s programom možno vykonať na diaľku na základe slovných príkazov. Netreba chodiť ku konzole s počítačom a monitorom.

Treba si nasadiť slúchadlá s mikrofónom. Ruky sú voľné pre prácu.


špeciálna stolička s rolovacími kolieskami

Kontrolovať a nastavovať parametre geometrie možno aj posediačky pod zdvihnutým autom

 

 

Konzultácie, poradenstvo

 

Možnosť nákupu nových zariadení aj na lízing, možnosť odkúpenia pôvodných zariadení ak sú v dobrom technickom stave

 

 

Predaj, dovoz, montáž, zaškolenie na obsluhu, záruka 2 roky

 

Záručný a pozáručný servis, kalibrácie, revízie

 

Update databáz zariadení, upozornenie zákazníkov na koniec platnosti revízií

 

 

Školenia, dokumentácia, certifikáty