Podpora predaja a servisu

Ponúkame Vám ďalšie doplňujúce informácie ohľadom našich predajných a servisných služieb.
Môžu byť kedykoľvek aktualizované - tak aby sme reagovali na potreby našich zákazníkov.

Podporné informácie sú nateraz roztriedené do nasledovných kapitol:

  • časté otázky - odpovedáme na časté problémy zákazníkov

  • školenia - odovzdávame naše vedomosti

  • poradenstvo - odovzdávame naše skúsenosti

  • články - naše pohľady na veci okolo, vysvetľujúce informácie k niektorým ponúkaným produktom