Autoopravár junior 2018

Naša firma FECO bola hlavným partnerom 19. ročníka finálového kola celoslovenskej súťaže učňov automechanikov, autokarosárov, autolakovníkov. Organizačne kompletne zastrešila súťaž karosárov.

Súťaž autokarosárov sa tradične konala v priestoroch tréningového centra JL s.r.o. v Bratislave.

Toto sú finalisti súťaže. Prišli z celého Slovenska. Boli veľmi dôslední, aktívni a húževnatí v zdolávaní súťažných úloh.

Majiteľ firmy FECO pán Gajdács pripravil súťažné úlohy, vybavil a naaranžoval priestory pre zdarný priebeh súťaže. Bol hlavným komisárom pre odbornú pomoc súťažiacim a pre vyhodnotenie súťažiacich.

Ukážka, kde súťažiaci museli ukázať svoju zručnosť a precíznosť v opracovaní, ohýbaní a zváraní plechov.

Museli na kapote auta vyrovnať drobné preliačiny. Mali za úlohu pomenovať predložené diely z auta a pomôcky vyskytujúce sa v karosárskej praxi.

Pán Gajdács vykonal záverečné vyhodnotenie súťažiacich spolu s učiteľským doprovodom žiakov. Upozornil na nedostatky vo vedomostiach a vykonal osvetu v propagovaní dodržiavania moderných trendov v opravách karosérií vozidiel.