baner-7.jpg
Slovensky
Úvodná stránka Karosárska dielňa zváranie a repas zváranie bodové s repasom Zváračka VAS 821 101

VAS 821 101

Invertorová zváračka s kvapalinovým chladením na jednostranné a obojstranné bodové zváranie

Zváračka je určená pre opravy všetkých karosérií vozidiel Volkswagen AG Group

 

Základný popis

 • zváranie galvanizovaných plechov z bežnej zvariteľnej ocele, ako aj ocelí typu HSS, UHSS, bórové
 • maximálny zvárací prúd 14500A
 • automatické rozpoznanie prítomnosti zvyškov laku, pórovitosti vo zváranom mieste a následne automatická zmena nastavenie parametrov zvárania
 • automatická regulácia sily zovretia zváracích klieští v rozsahu 100 daN až 550 daN
 • kvapalinové chladenie tepelne namáhaných miest a zváracích elektród vo zváracích kliešťach
 • obojstranné bodové zváranie pneumatickými kliešťami s vymeniteľnými elektródami
  - v prípade zvárania 2 plechov je max. hrúbka každého plechu 3 mm
 • opcia
  jednostranné bodové zváranie prítlačnou pištoľou s vymeniteľnými elektródami
  - v prípade zvárania 2 plechov je max. hrúbka jedného z nich 1,5 mm a druhého 3 mm
 • prehľadný čelný ovládací panel s displejom, dotykovými ovládacími tlačidlami, zásuvkou pre pamäťovú kartu
 • intuitívne jednoduché zadávanie parametrov zvárania
 • automatický režim a ďalších 7 voliteľných režimov parametrov zvárania
 • pamäťová SD karta - pre zápis parametrov zvárania pre každý vykonaný zvar osobitne
  (možnosť prečítania údajov z SD karty v hociktorom počítači so slotom pre čítanie SD kariet)
 • v prípade poruchy hlásenie typu poruchy na displeji zváračky

 

Zváracie kliešte

 • invertorový výkonový zvárací transformátor súčasťou priamo zváracích klieští
 • pneumatický pohon čeľustí klieští
 • kvapalinové chladenie zváracích elektród
 • automatická kontrola sily zovretia klieští
 • dvojité stlačenie materiálu
  1.) pred a počas zvárarania
  2.) po zvarení dotlačenie zvarených materiálov
 • zobrazovanie hodnoty sily zovretia klieští na displeji zváračky
 • v štandardnej dodávke zariadenia sú pre kliešte dodávané elektródy s dĺžkou 200 mm (sada C1)
 • najväčšia sila zovretia klieští môže byť až 550 daN, dosiahne sa pri tlaku v pneumatickom okruhu 8 bar, použitých elektródach C1
 • v prípade, že je sila zovretia klieští nedostatočná, zo zváračky zaznie zvukový signál
 • hmotnosť zváracích klieští vrátane elektród X1 je cca 12 kg
 • priemer bodového zvaru môže byť až 10 mm
  (záleží od tvarových koncoviek elektród)

Technické údaje

napájanie el. siete 3~ 230/400V 50/60Hz
permanentný vstupný prúd: I1N
25 A
výkon pri 50% zaťažovacom cykle: S50 20 kVA
permanentný vstupný výkon: Sp 14 kVA
max. vstupný zvárací výkon: Smax 80kVA
sekundárne napätie: U2d 7 VDC
max. krátkodobý výstupný prúd (zvárací prúd): I2cc 14500 A
max. permanentný výstupný prúd: I2P 1800 A
max. regulovateľný zvárací prúd 13000 A
istenie el. siete 25 A charakteristika D
uzemňovací prúdový chránič 30 mA
pracovná teplota okolia +5°C / +45°C
prepravná a skladovacia teplota -20°C / +70°C
max. okolitá vlhkosť ovzdušia 80%
max. nadmorská výška pracoviska 2000 m
termistorová tepelná ochrana diódového mostíka 70°C
trieda ochrany IP 21
dĺžka prívodného napájacieho kábla 8 m
dĺžka kábla pre obojstranné bodovanie 4 m
max. prívod stlačeného vzduchu: Pmax 10 bar
min. sila zovretia zváracími kliešťami: Fmin 100 daN
max. sila zovretia zváracími kliešťami: Fmax 550 daN
max. hrúbka zváraných materiálov pri obojstrannom bodovaní 3mm + 3mm
dĺžka kábla pre jednostranné bodovanie 2 m
max. hrúbka zváraných materiálov pri jedostrannom bodovaní 1mm + 3mm
chladenie zváracieho agregátu kvapalinové
chladenie elektród zváracích klieští kvapalinové
prietoková rýchlosť chladiacej kvapaliny 2 lit / min
chladenie elektródy pištole pre jednostranné bodovanie vzduchom
rozmery zariadenia 610 x 720 x 2260 mm
hmotnosť zariadenia 100 kg

Súčasti štandardnej dodávky zariadenia

 • 1 ks - zvárací agregát na mobilnom vozíku,
  s držiakom káblov s teleskopickým predĺžením nosného ramena
 • 1 ks - kliešte pre obojstranné bodové zváranie
 • 1 ks - prívodný kábel
 • 1 ks - kábel pre kliešte dĺžka 4 m
 • 1 ks - pamäťová prenosná SD karta (2 GB)
 • 1 ks - rameno s elektródou 200 x 97 mm

 

 • 1 ks - držiak zváracích klieští s možnosťou natočenia klieští o 360°


Doporučené príslušenstvo

 • VAS 821 101/1

chladiaca kvapalina 30 litrov

 

 • VAS 821 101/2

výmenná koncovka na elektródu 40 ks

 

 • VAS 821 101/3

kontaktná pasta

 

 • VAS 821 101/4

rameno do zváracích klieští - typ C10

 

 • VAS 821 101/5

rameno do zváracích klieští - typ C11

 

 • VAS 821 103

sada ramien do zváracích klieští

ramená typ: C2, C3, C4, C6

 

 • VAS 821 105

sada ramien do zváracích klieští

ramená typ: C2, C3, C4, C6, C9

 

 • VAS 821 107

sada ramien do zváracích klieští

ramená typ: C2, C3, C4, C6, C7

 


Rozmery vymeniteľných ramien do zváracích klieští


Opcia

 • 051010

sada pre jednostranné bodovanie
a repas


obsah sady:

- pištoľ na jednostranné bodovanie
- ukostrovací kábel
- repasné spätné kladivo
- príslušenstvo pre repas

 

 

Konzultácie, poradenstvo

 

Možnosť nákupu nových zariadení aj na lízing, možnosť odkúpenia pôvodných zariadení ak sú v dobrom technickom stave

 

 

Predaj, dovoz, montáž, zaškolenie na obsluhu, záruka 2 roky

 

Záručný a pozáručný servis, kalibrácie, revízie

 

Update databáz zariadení, upozornenie zákazníkov na koniec platnosti revízií

 

 

Školenia, dokumentácia, certifikáty